top of page
the gap.png

The GAP

THE GAP is laagdrempelig, toegankelijk, biedt vraaggericht aanbod en is een creatieve ontwikkel- en ontmoetingsplek voor jongeren.


THE GAP vindt na een spectaculaire kickoff op 24 mei 2018 wekelijks plaats op de donderdagavond tussen 1800 en 2100. Om de avonden laagdrempelig te houden zijn ze kosteloos te bezoeken en mogen jongeren zo binnen lopen. In juni wordt een eerste GAP COLLEGE gegeven. Tijdens THE GAP COLLEGE mogen jongeren zelf activiteiten initiëren en uitvoeren, Young Infinity ondersteunt en coacht jongeren hierbij. Een heel mooi project wat ook mede mogelijk is gemaakt door Fonds 1818.

The GAP: Projecten
bottom of page