top of page
Transform.png

Transformatie Jeugdhulp regio Haaglanden

BESEF FF heeft haar bijdrage mogen leveren voor 4-tal sessies.

1.    Startbijeenkomst

De openingsbijeenkomst waarbij BESEF FF de virtueuze cirkel introduceerde en vele besef-momentjes heeft meegegeven. Zoals focus op jouw missie en maak dat helder. Openheid en vertrouwen leiden tot sterkere relaties en betere resultaten, wat weer tot meer vertrouwen leidt. ‘’Gun een ieder de tijd om je te vertrouwen. Focus op wat je wil laten groeien. Dus wees positief en een open boek’’ dat was de boodschap!

2.    Het jongerenstadslab

Voor het jongerenstadslab zijn wij de straat opgegaan om te onderzoeken wat de effecten zijn geweest van Corona. We zijn langs alle 10 deelgemeenten van Haaglanden geweest om zo representatief mogelijk de stem van de jongeren te laten horen. 

3.    De privacy en Transparantie sessie 

Er altijd 3 momenten waarop je een afweging moet maken betreft de privacy en transparantie. 

-    Welke vraag moet ik aan wie stellen?

-    Welke informatie heeft de vrager nodig?

-    Wat doe ik met de geleverde informatie?

4.    Bendeleiders

Samen met jongeren, professionals, beleidsmakers en managers gingen wij in gesprek om te onderzoeken welke concrete actie wij konden zetten om de jeugdhulp te transformeren. Ook hier heeft BESEF FF de virtueuze cirkel benoemd en dat is weer opnieuw heel goed bevallen. Wij wilden graag de focus houden op wat er nu goed gaat en dat we daarop kunnen voorborduren.

Transformatie Jeugdhulp regio Haaglanden: Projecten
bottom of page